m

Naszą misją jest:

  • Skuteczne ratowanie życia i zdrowia pacjentów w sytuacjach ich zagrożenia
  • Satysfakcja pacjentów z otrzymanych świadczeń
  • Satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy
  • Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy naszym pracownikom, osobom i firmom współpracującym

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie jako jednostka samorządu terytorialnego. Zakład powstał w 1997 roku w wyniku połączenia kolumny transportu sanitarnego i stacji pogotowia ratunkowego.