Cennik komercyjnych świadczeń medycznych

Załącznik nr. 4 do Regulaminu

Organizacyjnego SP ZOZ WSPRiTS

w Płocku.


Cennik usług warsztatowych

Załącznik nr. 1 do Zarządzenia nr 30/19

SP ZOZ WSPRiTS

w Płocku.


Oferta cenowa na wynajem sali konferencyjno - szkoleniowej

Koszt wynajmu sali konferencyjno-szkoleniowej to 250 zł netto/1 dzień.

Naszym stałym Klientom gwarantujemy korzystne warunki współpracy.