Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup ambulansów sanitarnych” kolejnym wielkim sukcesem.

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku na mocy umowy dotacyjnej Nr 43/UMWM/02/2019/NW-I-I/D z dnia 9 kwietnia 2019 r. zawartej z Województwem Mazowieckim w Warszawie zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup ambulansów sanitarnych”. Akcja „N-ka dla Płocka” zakończona sukcesem!

Karetka typu „N” (neonatologiczna) wraz z wyposażeniem medycznym znajduje się już w dyspozycji SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.


    Zakup sprzętu medycznego.

Informujemy, iż SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na mocy umowy dotacyjnej Nr_193/UMWM/10/2018/NW-I-I/D zawartej z Województwem Mazowieckim, ul Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dnia 29 października 2018 roku zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu medycznego".