Jeżeli osoba chora nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia i nie wymaga pomocy zespołu ratownictwa medycznego – w naszych strukturach funkcjonuje nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Od poniedziałku do piątku w godz. 1800-800 oraz całodobowo w soboty, niedziele

i święta czynne jest ambulatorium, gdzie można zgłosić się z chorym.


Od 1 października 2017 roku nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują: