Dyrektor – Lucyna Kęsicka

l.kesicka@wspritsplock.pl

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych – Piotr Rykowski

p.rykowski@wspritsplock.pl

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Zofia Gołębiewska

z.golebiewska@wspritsplock.pl

Główny Księgowy – Małgorzata Berdek

gk@wspritsplock.pl 

tel. (24) 267 84 00

fax. (24) 267 84 15