W strukturze organizacyjnej SPZOZ WSPRiTS w Płocku funkcjonują 3 oddziały:

1. Oddział w Płocku ul. Strzelecka 3

z podstacjami w:

  • Gąbinie przy ul. Płockiej 19 A
  • Staroźrebach przy ul. Płockiej 34
  • Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 29 A

2. Oddział w Gostyninie ul. Przemysłowa 1

z podstacjami w:

  • Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 6
  • Iłowie przy ul. Wyzwolenia 5a

3. Oddział w Sierpcu ul. Braci Tułodzieckich 19

Nasi podwykonawcy:

  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
  • Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
  • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie