Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz organem doradczym Dyrektora.

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1463/180/16 z dnia 20 września 2016 roku powołał Radę Społeczną na kolejną czteroletnią kadencję.

W skład Rady Społecznej SPZOZ WSPRiTS w Płocku wchodzą:

Piotr Zgorzelski –Przewodniczący Rady Społecznej

Tomasz Kominek – Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Krzysztof Gogolewski –Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Paweł Kolczyński – Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Roman Siemiątkowski – Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Województwa Mazowieckiego

Michał Luczewski – Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Województwa Mazowieckiego.

Wioletta Kulpa – Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego