* * *

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udostępniamy Państwu za pomocą odpowiednich klauzul informacje dotyczące Administratora danych.

Poniżej pliki do podglądu oraz do pobrania:


1. Klauzula informacyjna - umowa cywilno prawna.


2. Klauzula informacyjna - rekrutacja.


3. Klauzula informacyjna - pracownik.


4. Klauzula informacyjna - pacjent.


5. Klauzula informacyjna - rejestr korespondencji oraz monitoringu.

Klauzula informacyjna – Klienci korzystający z usług Stacji Obsługi Pojazdów.

Inspektor ochrony danych SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Płocku – Tomasz Czerwiński

tel: 24 267 84 00

e-mail: iod@wspritsplock.pl

* * *