Zamówienia Publiczne 


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez SP ZOZ WSPRiTS w Płocku na platformie zakupowej.

https://platformazakupowa.pl/pn/wspritsplock

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez SP ZOZ WSPRiTS w Płocku bez platformy zakupowej.
http://bip.wspritsplock.pl/przetargi/index/id/1