Rejon operacyjny 14/02

Działamy na obszarze zamieszkałym przez ok. 590 tys. osób. W jego obrębie są powiaty:

  • płocki ziemski,
  • gostyniński,
  • sierpecki,
  • grodzki-miasta Płock,
  • ciechanowski,
  • płoński,
  • mławski,
  • nowodworski,
  • żuromiński.

W naszym rejonie operacyjnym funkcjonuje 29 zespołów ratownictwa medycznego, w tym 9 zespołów specjalistycznych „S” ratownictwa medycznego i 20 zespołów podstawowych „P” ratownictwa medycznego (w tym 2 czasowe).

Ponadto w SP ZOZ WSPRiTS w Płocku funkcjonuje zespół transportu sanitarnego typu „N” do transportu noworodków, realizujący średniorocznie 170 transportów do szpitali w całej Polsce.