Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przedmiocie przeprowadzania szkoleń specjalistycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Jako podmiot leczniczy zajmujący się ratownictwem medycznym naszym głównym celem podczas szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Dzięki temu nasi słuchacze mogą oswoić się z sytuacją wymagającą szybkiej i właściwej pomocy.

Każde szkolenie obejmuje rozpoznawanie osoby w stanie zagrożenia życia, wzywanie służb ratunkowych, pozycję bezpieczną oraz resuscytację krążeniowo-oddechową.  Zajęcia mogą być rozszerzone o obsługę defibrylatorów AED, ratowanie dziecka w stanach zagrożenia życia. Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych takich jak: padaczka,  zadławienia, urazy, zawał mięśnia sercowego. Ćwiczenia odbywają się na fantomach osób dorosłych i dzieci. Wiele zagadnień przedstawianych jest poprzez filmy i prezentacje.

Indywidualnie:

-       uzgadniamy program szkolenia,

-       wyceniamy usługę,

-       dopasowujemy termin.

 

Warto nauczyć się udzielania pierwszej pomocy

od doświadczonej kadry medycznej!


Osoba do kontaktu:

Małgorzata Jaruszewska

Inspektor ds. marketingu

nr telefonu: 24-267-84-07, 609-839-005

e-mail: m.jaruszewska@wspritsplock.pl