Oferta zabezpieczenia medycznego imprez masowych

           Każdy organizator wydarzenia sportowego, kulturalnego, imprezy muzycznej staje przed wyborem firmy, która zapewni bezpieczeństwo, spełni wymogi prawne, zaoferuje atrakcyjną cenę.
To wszystko zapewnia SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

          Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą medyczną z wieloletnim doświadczeniem, która zapewni wysoką jakość świadczeń podczas medycznych czynności ratunkowych. Działamy na bazie autorskich standardów i procedur.


Oferta zabezpieczeń medycznych obejmuje:

- zespoły wyjazdowe karetką w standardzie specjalistycznym „S” (lekarz i 2 ratowników medycznych/ lekarz i  ratownik medyczny i pielęgniarka systemu),

- zespoły wyjazdowe karetką w standardzie podstawowym „P” (2 ratowników medycznych/ ratownik medyczny i pielęgniarka systemu),

- patrole piesze,

- utworzenie punktu pomocy medycznej (obsługiwane przez lekarzy i ratowników medycznych, wyposażone w sprzęt medyczny, środki opatrunkowe i podstawowe leki).


       Koszt zabezpieczenia każdej imprezy wyceniamy indywidualnie zgodnie z obowiązującym cennikiem komercyjnych świadczeń medycznych w zależności od składu zespołu, wyposażenia, miejsca oraz czasu trwania zabezpieczenia.

 

         Wydajemy opinie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej na podstawie skierowanego do nas wniosku zawierającego:

-       dane organizatora (nazwa, adres, telefon),
-       osobę do kontaktu (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),
-       nazwę imprezy,
-       termin imprezy,
-       lokalizację imprezy,
-       przewidywaną liczba uczestników.

 

Szczegółowe informacje o organizacji zabezpieczeń imprez masowych udziela:

Małgorzata Jaruszewska, Inspektor ds. marketingu, nr telefonu: 24-267-84-07, 609-839-005,

e-mail: m.jaruszewska@wspritsplock.pl.